יחידת פס”ק הינה חלק של יחידת בטיחות וסכנות קרינה בראשה של ד”ר עדי חן

מחודש אפריל 2018  יחידת פס”ק הינה חלק של יחידת בטיחות וסכנות קרינה בראשה של ד”ר עדי חן