שימו לב שיש שינויים בסדרי פינוי הפסולת הרדיואקטיבית בפקולטה לביולוגיה, הנדסת מזון ומדעי רפואה

 עקב שינויים במגמות המשרד להגנת הסביבה, כמו גם תהליכי ייעול אקונומיים, תמויין מעתה הפסולת
הרדיואקטיבית, הנוצרת כתוצאה מעבודה עם חומרים פתוחים, ל'פסולת ארוכת חיים' ול'פסולת קצרת חיים'

נוהל: "הסדרי פינוי הפסולת הרדיואקטיבית בפקולטה לביולוגיה והנדסת מזון"

נוהל: "הסדרי פינוי הפסולת הרדיואקטיבית בפקולטה למדעי רפואה" 

  "Radioactive Waste Handling Regulation  in Faculty for Medical sciences"