חודשו היתרים לעיסוק בחומרים ר"א פתוחים ומכשירי רנטגן בטכניון לשנת 2019-2018