הגבלות החשיפה

הגבלות החשיפה לקרינה מייננת

הגבלות אלה נקבעו בתקנות הבטיחות בעבודה  כדלקמן:

  1. החשיפה התעסוקתית לעובד קרינה בתוך תקופה של שנה לא תעלה על מנה גבולית, שהיא mSv 20 לשנה, אך לא יותר מ mSv 100 ב-5 שנים עוקבות.
  2. חשיפת נשים בגיל הפוריות (עד גיל 45 שנה) לא תעלה על mSv 20 לשנה, ו- mSv 4 לחודש.
  3. חשיפת נשים בהריון לכל תקופת הריון לא תעלה על mSv 1, ו- mSv 0.1 לחודש.
  4. חשיפת אנשים מהציבור ( לא עובד קרינה) לא תעלה על mSv 1 לשנה מכלל העיסוקים, אך לא יותר מ- mSv 0.3 לעיסוק בודד.

 אך מומלץ לתכנן עבודה  ולנקוט כל פעולה ואמצעים סבירים להקטנת חשיפתם של עובדים עד לעשירית מגבולות מנה שהוצגו מלה. במילים אחרות, כדי להבטיח עבודה בטוחה בקרינה מומלץ לתכנן עבודה כך שחשיפתם תעסוקתית של עובדי קרינה לא תעלה על mSv  5-2  לשנה.

 מנות גבוליות שפירטו למלה הם מתייחסות לחשיפה תעסוקתית כל גופית של עובד קרינה ואנשים מציבור רחב. טבלה 1 מציגה מנות גבוליות לחשיפה תעסוקתית לרקמות ואיברים שונים.

האיבר\רקמהמקדם השקלולגבול מנה שנתית בmSv
כל עובד מגיל 18 ומעלה (פרט לעובדת בהריון)
כל הגוף או המנה האפקטיבית1.0050, לא יותר מ100 ב5 שנים עוקבות.
עדשת עין0150
גפיים0500
בלוטות המין0.2250
מח העצם (האדום)0.12400
דופן המעי הגס0.23400
ריאות0.23400
קיבה0.12400
שלפוחית השתן0.05500
שדיים0.05500
כבד0.05500
ושט0.05500
בלוטת המגן0.05500
עור0.01500
פני העצם0.01500
שאר האיברים0.05500. בקבוצה זו נכללים: בלוטות יותרת הכלייה מוח, קנה נשימה, מעיים דקים, כלייה, שריר, לבלב, טחול, בלוטת יותר המוח ורחם
עובדת בהריון
כל הגוף או המנה האפקטיבית1.001. מתייחס רק לתקופת ההריון הנותרת לאחר ההודעה.
עדשת העין0150
גפיים0500