עובד קרינה

עובד קרינה נקבע על פי תקנות הבטיחות בעבודה  “גיהות תעסוקתית ובריאות העוסקים בקרינה מייננת”, התשנ”ג-1992 וניטור סביבתי וניטור ביולוגי של עובדים בגורמים מזיקים, התשע”א 2011. תקנות אלו מאמצות את הדרישות ואת הנחיות של התקן להגנה מקרינה של הוועדה לאנרגיה אטומית הישראלית משנת 1987 ואת העדכונים.

תקנות אלה, של משרד התמ”ת עוסקות בבטיחות ובגיהות של העובדים בקרינה מייננת, בבקרה הסביבתית ובבקרה האישית עליהם, וכן בפיקוח הרפואי ובנוהלי הבדיקה הרפואיות של העובדים.

כאן תוכלו למצא תשובות לשאלות הבאות:

מי מסווג כעובד קרינה ועל מי חלות תקנות הבטיחות בעבודה ?

מהן הגבלות החשיפה לעובד קרינה ולאיש מציבור רחב לקרינה מייננת?

מהי בקרה וניטור אישי? ומי נמצא תחת בקרה אישית? 

מהי אחריות של עובדי קרינה?

מהן הנחיות לעובד קרינה חדש?  מהו הליך קבלת אישור לעבודה בקרינה מייננת?

מהן הנחיות לעבודה בקרינה לנשים  בתקופת ההריון?