חירום

בכל מקרה של חירום או חשש לתקלה יש להודיע מידית לבטיחות קרינה בטלפונים:

                                                          04-8294378, 04-8294470

במקרה של שפך רדיואקטיבי יש לפעול לפי הוראות “טיפול בשפך רדיואקטיבי” לפני הגעת צוות של בטיחות קרינה.

טלפוני חירום לאחר שעות העבודה:

                                                                   052-4257368  (עדי)

                                                                   052-4869950  (קטי)

ניתן להיעזר במוקד  הביטחון בטלפון 2222 כדי לאתר את צוות של יחידת בטיחות וסכנות קרינה.

הודעות שגרתיות ניתן להעביר גם בדואר אלקטרוני: pasak@technion.ac.il

פקס של היחידה: 04-8293868