המלצות ותקנות בינלאומיות

התקנים הבינלאומיים להגנה מקרינה מייננת שפורסמו ע”י הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית (ICRP, סבא”א) בווינה משמשים כבסיס לתקינה בנושא ההגנה מקרינה בישראל ובמרבית המדינות:

IAEA Safety Standarts-1

IAEA Safety Standarts-2

IAEA Safety Standarts-3