חוקים, תקנות ונהלי בטיחות קרינה

כל פעילויות האכיפה והפיקוח על עבודה בקרינה מייננת בטכניון ע”י צוות של בטיחות קרינה מבוססות על פי חוקים ותקנות  הבטיחות בעבודה של משרד להגנת הסביבה, משרד התמ”ת, משרד הבריאות  וותקן להגנה מקרינה של הוועדה לאנרגיה אטומית הישראלית וכן לפי נהלי בטיחות קרינה בטכניון.

יש לציין שנהלים והוראות בטיחות קרינה בטכניון מבוססים על פי תקנות הבטיחות שלעיל. נהלים אלו מרוכזים בקלסר צהוב שנמצא בכל איזור קרינה.

תקנות הבטיחות בישראל אימצו את ההמלצות הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית (IAEA) והנציבות הבינלאומית להגנה רדיולוגית (ICRP).

חוקים ותקנות בטיחות קרינה בישראל

נהלים והוראות בטיחות קרינה בטכניון

המלצות ותקנות בטיחות קרינה בינלאומיות