הזמנת מקור ר”א פתוח

על עובד הטכניון המעוניין להזמין חומר רדיואקטיבי מתקציב טכניוני לפעול לפי שלבים הבאים:

1.      על המזמין למלא טופס מידע להזמנת מקור רדיואקטיבי ולהעביר לאשור פס”ק – טכניון באמצעות פקס (04-8293868) או דואר אלקטרוני Pasak@technion.ac.il. הטופס המאושר ע”י פס”ק – טכניון יוחזר בהקדם האפשרי למזמין. ראה טופס מידע ממולא לדוגמא.
2.      יש להזין את הדרישה למערכת הממוחשבת SAP (באמצעות מסך הזנת דרישת רכש). במסך של דרישת רכש יש למלא פרטים של מקור ר”א, כגון שם החומר, קבוצת החומר, מספר קטלוג של היצרן. לפי נתונים אלו אמורה המערכת לזהות שמדובר בחומר רדיואקטיבי.
3.      יש להזין את המידע הבטיחותי ישירות בטופס דרישת רכש.

        לצורך הזנת המידע הבטיחותי יש ללחוץ על icon   “טקסטים”. בחלון שנפתח רשום בשורה ראשונה שם המדויק של החומר הרדיואקטיבי שהוזמן. יש למלא החל מהשורה השנייה של פרטי שימוש במקור: מטרת השימוש (שורה שניה), מעבדות בהן תבוצע העבודה (שורה שלישית), המיגון המתוכנן (שורה רביעית), עוצמה המרבית בניסוי בודד (שורה חמישית), מקום האחסון (שורה שישית).

יש לשים לב שיחידת פס”ק-טכניון לא תאשר לבצוע הזמנות החסרות את המידע הבטיחותי.

4.      המערכת מעבירה אוטומטית את הדרישה לאישור יחידת פס”ק-טכניון.

5.      בכל יום רביעי תקבל יחידת פס”ק מהספקים השונים לאישור רשימות של חומרים רדיואקטיביים שנועדים לאספקה למעבדות הטכניון על פי הזמנות שהתקבלו אליהם בשבוע האחרון באמצעות מחלקת רכש של הטכניון, או גורם חוץ טכניוני.

        אנא תשימו לב: ספקים של חומרים ר”א קולטים הזמנות עד יום רביעי שעה 12:00 אחר צהריים.

        אספקת ההזמנות מחברת אחים איזנברג מתבצעת פעם בשבוע ביומי ראשון או שני בשבוע לאחר ביצוע הזמנה. אספקת ההזמנות מחברת דניאל ביוטק מתבצעת פעם בשבועיים ביומי ראשון או שני.

       הזמנות שבוצעו לאחר יום רביעי שעה 12:00 אחר צהריים לא יספקו לארץ בשבוע הקרוב אלא בשבוע לאחר מכן.

       לתשומת לבכם, כמויות (אקטיביות) להזמנה של חומרים רדיואקטיביים פתוחים הנועדים למחקר ביוכימי הם מוגבלים ומפורטות להלן:

קבוצה של רדיואיזטופיםרדיואיזוטופיםכמות מירבית המותרות לעבודה במעבדה מסוג C
הקבוצת סיכון גבוהI125
mCi 0.1
קבוצת סיכון בינוניתC14 S35 P32 P33 Cr511 mCi
קבוצת סיכון נמוכהH310 mCi

      הערה: ראו נוהל 02-RS לפרטים נוספים בנושא הזמנת מקורות רדיואקטיביים כולל קבלת מקור ללא תמורה כספית וקבלת מקור בהשאלה מטעם גורם חוץ-טכניוני.