צוות של בטיחות הקרינה

ד”ר עדי חן-גוטרמן – ראש יחידת בטיחות וסכנות קרינה וממונה בטיחות הקרינה בטכניון

פרטים ליצירת קשר : דוא”ל  adigute@gmail.com, טלפון מס’ 04-8295664

ראש היחידה הינו אחראי לפעילות היחידה ומשמש כממונה לבטיחות קרינה במוסד כלפי כל הגופים הארציים. בידו “היתר לעיסוק בחומרים רדיואקטיביים” ו- “היתר לעיסוק במתקני קרינה” מטעם המשרד להגנת הסביבה. ההיתרים מקנים לו את הסמכות לאשר רכישת חומרים רדיואקטיביים ומתקנים יוצרי קרינה עבור הטכניון כולו ולפקח על השימוש בהם.

_______________________________________________________________________________

ד”ר יקטרינה דובגולבסקי – מהנדסת ניטור סכנות קרינה וממלא מקום לממונה בטיחות קרינה בטכניון

פרטי קשר : דוא”ל   katiado@technion.ac.il ,   טלפון מס’  04-8294378

צוות המהנדסים הוא האחראי לאימות ההטמעה של מערכת בטיחות הקרינה בטכניון רבתי.

הצוות מבצע מבדקים, בקורות, כיול מכשירי הניטור, הערכת סיכונים, יעוץ והדרכת העובדים בטכניון, אישור רכישה של מקורות קרינה, קבלתם ואספקתם, פינוי פסולת רדיואקטיבית. הצוות מכין דוחות בטיחות אל מול כל הגורמים בטכניון ומחוצה לו, הנחיות, הוראות, דרישות, מסייע בתכנון מעבדות קרינה ומאשר אזורי קרינה.  לשמירת רמת בטיחות קרינה נאותה בפקולטות/יחידות וקשר יעיל בין יחידת בטיחות וסכנות קרינה ואנשי היחידות השונות מהנדסי יחידה נעזרים באחראים לבטיחות קרינה בפקולטות.

לפירוט מלא של תחומי פעילות של צוות של בטיחות קרינה

________________________________________________________________________________

הדס שטריתמנהלת אדמיניסטרטיבית של יחידת בטיחות וסכנות קרינה

פרטי קשר : pasak@technion.ac.il    טלפון מס’      04-8294470        פקס  04-8293868

________________________________________________________________________________

                                                                          טלפון חירום לאחר שעות העבודה:

                                                                     052-4257368 (עדי) ו-0524869950 (קטי)