אחראים לבטיחות קרינה בפקולטות

האחראי לבטיחות קרינה וסגנו בפקולטות  נבחרים מבין אנשי היחידות השונות בהם עובדים בקרינה מייננת ומשמשים כאנשי קשר בין יחידת בטיחות וסכנות קרינה לבין יחידתם ולסייע בפתרון בעיות הקשורות לשמירת רמת בטיחות קרינה נאותה  ביחידה. כמו כן, תפקידם של אחראי קרינה יבפקולטה הוא להיות לעזר לדיקן/ראש יחידה בכל  נושאי בטיחות הקרינה.

 תהליך מינוי של האחראי/סגן ביחידה מוגדרים בנוהל טכניוני  RS-03-03.

לרשימה של אחראים לבטיחות קרינה בפקולטות/יחידות לחץ כאן.

נושאים בתחום תפקידו של אחראי לבטיחות קרינה בפקולטה/יחידה

  1. לשמש כמקשר בין צוות יחידת בטיחות וסכנות קרינה  לבין עובדי הקרינה בפקולטה/יחידה ולסייע בפתרון בעיות הקשורות לשמירת רמת בטיחות קרינה נאותה  ביחידה.
  2. להיות לעזר לדיקן /ראש יחידה בכל  נושאי בטיחות הקרינה.
  3. ליזום פעולות  לשיפור בטיחות הקרינה בפקולטה/יחידה בהתאם עם יחידת בטיחות וסכנות קרינה.
  4. לסייע במציאת פתרונות לבעיות סיכוני קרינה המתגלים בפקולטה/יחידה ולוודא כי ההערות וההוראות הניתנות ע”י צוות של יחידת בטיחות וסכנות קרינה מיושמות בפקולטה/יחידה.
  5. להקפיד על כך שכל סיכון ו/או מיפגע קרינה המתגלה בפקולטה/יחידה יתוקן או יסולק, או לחילופין לדאוג לגדר/לסמן אותם בהתאם עם יחידת בטיחות וסכנות קרינה.
  6. להקפיד על כך שבכל המעבדות/מתקנים קיימות הוראות בטיחות קרינה כתובות לתהליכים המתבצעים בהם (כולל הוראות הבטיחות כחלק מהתהליך).
  7. לעקוב לאחר רישוי, שמירה וניידות מקורות קרינה חתומים.
  8. לעקוב אחר תקינות/חידוש שילוט, חומרי עזר ומכשור הניטור הקיים ביחידה.
  9. להשתתף  בדיונים עם יחידת בטיחות וסכנות קרינה, במידה ויש  חשיפות קרינה חריגות ואירועים חריגים (תאונה או כמעט תאונה).
  10.  להשתתף בתהליך קליטת  עובדי קרינה חדשים.